Thông báo phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Cập nhật : 8:54 - 28/08/2012

Ngày 27.8.2012,CHỦ NHIỆM VPQH NGUYỄN HẠNH PHÚC đã ký công văn số 1961/TB - VPQH thông báo nội dung phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Từ ngày 13 - 22.8.2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 10 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để cho ý kiến về 10 dự án Luật, trong đó 6 dự án Luật đã được Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 3 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật Thủ đô;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật dự trữ quốc gia) và 4 dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4 (Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng, chống khủng bố; Luật giáo dục quốc phòng, an ninh); cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, nghi lễ đối ngoại, đón khách nước ngoài và việc ban hành Nghị định về tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng của nhân dân; về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam -  Campuchia”; thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 06/2004/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10.9.2004 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với 3 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành; thông qua các Nghị quyết về việc thành lập Vụ thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao, bổ sung biên chế cho Viện kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2015 và một số vấn đề về công tác xây dựng ngành.

Văn phòng Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp:

- Về 10 dự án Luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo và dự thảo luật gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định.

- Về việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, nghi lễ đối ngoại, đón khách nước ngoài: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội chuẩn bị thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi Chính phủ để tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành Nghị định.

- Về việc ban hành Nghị định về tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tính mạng của nhân dân: Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sau.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 06/2004/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10.9.2004 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban dân nguyện, cơ quan thường trực của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội phối hợp tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để sớm hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, gửi bản dự thảo xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi ban hành.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nêu ra nhằm tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành thời gian tới.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Vụ thi đua, khen thưởng trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao trên cơ sở đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung biên chế cho Viện kiểm sát nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2015 và một số vấn đề về công tác xây dựng ngành: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban tư pháp của Quốc hội phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan có liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

- Về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Quan hệ hữu nghị Quốc hội Việt Nam  - Campuchia”: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công Hội nghị này.

Ngay sau phiên họp kết thúc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình họp ngày 30-31.8.2012, phiên họp thứ 11 (dự kiến từ ngày 10-19.9.2012) và phiên họp thứ 12 (dự kiến từ 15-20.10.2012) của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK