HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHỊ SĨ VÀ NGHỊ VIỆN CÁC NƯỚC AIPA
Cập nhật : 12:10 - 02/11/2010

Trên cơ sở đề xuất của Đoàn Việt Nam tại Đại Hội đồng AIPA lần thứ 29 tổ chức tại Xinh-ga-po tháng 8 năm 2008, Đại hội đồng đã thông qua Nghị quyết Res29GA/2008/Org/04 về việc giao cho QH Việt Nam “chủ trì một hội thảo vào cuối năm 2008 để bàn thảo về các biện pháp tăng cường hợp tác hoạt động bồi dưỡng của nghị viện với sự tham gia của các nghị viện thành viên AIPA và các tổ chức bồi dưỡng của nghị viện trong tổ chức AIPA ”. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng, Ủy ban Đối ngoại và Ban Công tác đại biểu đã chủ trì cuộc hội thảo “Tăng cường năng lực hợp tác nghị viện về bồi dưỡng đại biểu dân cử”.           

Hội thảo nhằm hai mục đích chính, Một là, trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng của các nghị sỹ ở các quốc gia thành viên. Hai là, bàn thảo về các sáng kiến tăng cường hợp tác hoạt động bồi dưỡng của nghị viện các nước ASEAN, góp phần thúc đẩy hợp tác liên nghị viện khu vực. Để đạt được các mục đích trên đây, trong hai ngày 1-2/11/2008, Hội thảo đã tiến hành các hoạt động và thu nhận được các kết quả chính như sau.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Tòng Thị Phóng đã có bài diễn văn khai mạc hội thảo. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, quá trình đổi mới, hợp tác trong AIPA đã đặt ra yêu cầu nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu các nước thành viên AIPA về các vấn đề sẽ được đưa lên bàn nghị sự và thông qua đó tăng cường hiểu biết về thể chế và hoạt động của nghị viện các nước thành viên. Nhất là trong điều kiện toàn cầu hoá tác động tới chính sách của các quốc gia, các dân tộc, một hành động xảy ra ở nước này có thể dẫn đến hậu quả lan toả ở một nước khác, thì những nhà lập chính sách ở các quốc gia càng cần hơn bao giờ hết những hành động phối hợp.

Đến dự hội thảo có các đại biểu thuộc 6 đoàn quốc gia thành viên và Ban Thư ký của AIPA gồm Campuchia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore và Việt Nam; có 3 chuyên gia bồi dưỡng đại biểu dân cử do UNDP Hà Nội cử và 2 chuyên gia bồi dưỡng đại biểu dân cử do Viện Ngân hàng thế giới tại washington DC cử tham dự; có đại diện của UNDP Hà Nội, có 2 vị khách đến từ Ngân hàng thế giới tại Hà Nội, có 7 người là đại biểu HDND từ Tp Hồ Chí Minh và một số tỉnh của Việt Nam, 1 vị khách nguyên là Tổng thư ký AIPA và 4 vị là chuyên gia bồi dưỡng đại biểu dân cử của Việt Nam, cùng với các phóng viên báo chí.

Chương trình hội thảo đã được chia thành các hoạt động  lớn sau đây: Phiên một về thực trạng và kinh nghiệm bồi dưỡng nghị viện tại các nghị viện thành viên; Phiên hai: Kinh nghiệm bồi dưỡng nghị viện: góc nhìn của các chuyên gia và Phần Thảo luận các chuyên đề lựa chọn; Phiên ba: Thảo luận chung: Kết quả thảo luận chuyên đề của các nhóm thảo luận;  Phiên bốn: Đề xuất hợp tác bồi dưỡng nghị viện các nước AIPA; và Phiên bế mạc: Báo cáo tổng hợp của Hội thảo và bế mạc.  

Tại phiên một, đại diện của 6 nước thành viên AIPA lần lượt trình bày về hoạt động bồi dưỡng nghị sỹ ở nước mình, rút ra một số bài học. Sang phiên hai, các chuyên gia đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm đút rút được từ lý thuyết và thực tiễn bồi dưỡng nghị sỹ trên thế giới. Cũng trong phiên hai, các đại biểu đã chia nhóm thảo luận về các vấn đề quan tâm. Tại phiên ba, hội thảo đã cùng thảo luận toàn thể.

Trên cơ sở ba phiên trước, phiên bốn đã tìm kiếm các biện pháp hợp tác về bồi dưỡng nghị viện để xây dựng năng lực chuyên nghiệp cho tổ chức Liên nghị viện AIPA đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng và thực hiện tầm nhìn của cộng đồng ASEAN cũng như các chính sách của các chính phủ ASEAN, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh.

CÁC BÀI HỌC CHÍNH

Từ các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội thảo, có thể thấy, ở tất cả các nước thành viên AIPA đều có hoạt động bồi dưỡng nghị sỹ dưới các hình thức khác nhau, mức độ, mối quan tâm khác nhau, tùy theo thực tiễn cụ thể của từng nước. Tuy nhiên, có thể rút ra một số bài học chính sau đây về bồi dưỡng nghị sỹ.

Trước hết, hoạt động bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực của cá nhân nghị sỹ và của cả thể chế nói chung. Làm nghị sỹ đòi hỏi những kiến thức, kỹ năng đặc thù không tổ chức nào có được. Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, với những điều kiện dễ dàng, người dân có thể theo dõi hoạt động của nghị viện và nghị sỹ, buộc nghị sỹ phải có trách nhiệm nhiều hơn. Do đó, cùng với các nguồn lực hỗ trợ đầy đủ, các chương trình bồi dưỡng là những yếu tố then chốt giúp các nghị sỹ hoàn thành vai trò của mình một cách thành công.

Hai là, đối tượng bồi dưỡng có những đặc thù, buộc hoạt động bồi dưỡng cần phải hướng đến những điểm đặc thù đó. Các nghị sỹ là những chính khách đã có nhiều trải nghiệm,  có ít thời gian nhưng lại có nhiều mối quan tâm khác. Do vậy, điều quan trọng là cần thiết kế hoạt động bồi dưỡng một cách phù hợp để thu hút sự tham gia. Đó là: tạo điều kiện để các nghị sỹ học từ đồng nghiệp kết hợp với các chuyên gia và nhà hoạt động thực tiễn chuyên ngành; sử dụng các phương pháp có tính tương tác nhằm tăng cường hiệu quả; tài liệu tập huấn cần chuẩn bị tốt, dễ đọc, dễ hiểu đối với người sử dụng; thời điểm, lượng thời gian phù hợp...

Ba là, hoạt động bồi dưỡng cần hướng đến nhu cầu, mối quan tâm ưu tiên của nghị sỹ. Như vậy, phải tiến hành đánh giá nhu cầu bồi dưỡng một cách khách quan, toàn diện. Hơn thế, cần phải ứng dụng những kết quả đánh giá nhu cầu vào việc thiết kế chương trình bồi dưỡng. Trong đó, điều đặc biệt quan trọng là bồi dưỡng nhằm hỗ trợ nghị sỹ có góc nhìn chính sách để quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước đúng tầm chính khách.

Bốn là, bồi dưỡng nghị sỹ cần diễn ra liên tục, không chỉ trong phòng học. Bồi dưỡng có thể được thực hiện qua nhiều cách, nhiều kênh khác nhau. Hơn nữa, những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng được truyền đạt ở các hội nghị chỉ là nền tảng để các nghị sỹ tiếp tục tự nghiên cứu, bồi dưỡng, hoàn thiện mình, áp dụng chúng vào hoạt động thực tế của nghị sỹ. Tự bồi dưỡng-đó là một cách học thích hợp với những người bận rộn, đã qua nhiều trải nghiệm như các nghị sỹ.

Năm là, cần thống nhất và hài hòa các hoạt động bồi dưỡng của nghị viện với của các tổ chức tập huấn khác, hoặc với các dự án phát triển năng lực khác. Điều này không chỉ tạo ra sự thống nhất, tránh sự trùng lắp, mà còn tạo ra cơ chế chia sẻ phương pháp, thông tin và các nguồn lực bồi dưỡng nghị sỹ với nhau.

Sáu là, thực tiễn cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá hoạt động tập huấn: cần tìm hiểu phản ứng của nghị sỹ về nội dung, phương pháp, giảng viên, tài liệu bồi dưỡng và những biện pháp tiếp đó để xác định tác động của việc bồi dưỡng đối với nghị sỹ.

Cuối cùng, cơ chế “bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu” có thể là một hình thức góp phần tăng cường sự quan tâm và hiểu biết của các nghị viện thành viên AIPA đối với các vấn đề hoạch định chính sách của khu vực.

CÁC ĐỀ XUẤT CHÍNH

Sau khi đã lấy ý kiến thông qua đồng thuận, Hội thảo kiến nghị tới Đại Hội Đồng AIPA những điểm sau đây:

Các nước thành viên AIPA đều có hoạt động bồi dưỡng nghị viện bằng hình thức này hay hình thức khác. Hoạt động bồi dưỡng nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các nghị sĩ và của nghị viện các nước AIPA.

Vì vậy, cần nghiên cứu các biện pháp phối hợp của các thành viên AIPA, ví dụ: tổ chức các đoàn nghiên cứu, nghiên cứu xây dựng các chương trình bồi dưỡng nghị viện khu vực để các nghị sĩ AIPA có dịp trao đổi quan điểm và kinh nghiệm về các vấn đề và giải pháp thời sự , trao đổi các biện pháp tăng cường năng lực đại biểu và năng lực của các tổ chức bồi dưỡng của các nước thành viên AIPA.

Trong khi chưa có quyết định cuối cùng của Đại hội đồng AIPA về vấn đề này, cần khuyến nghị các thành viên AIPA thực hiện các chương trình Bồi dưỡng chung trên cơ sở đạt được thoả thuận.  Các bài học từ các chương trình này nên được chia sẻ với các thành viên khác thông qua Trang Web của AIPA và của các nước thành viên.

Để tăng cường hiệu quả của công tác bồi dưỡng nghị viện, cần nghiên cứu xây dựng những hướng dẫn chung đối với công tác bồi dưỡng nghị viện của các nước thành viên AIPA, ví dụ hướng dẫn Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng, Hướng dẫn Xây dựng chương trình đáp ứng những yêu cầu khác nhau của các đại biểu, hướng dẫn về phương pháp bồi dưỡng, và đánh giá hoạt động bồi dưỡng. 

Vì hiệu quả hoạt động của các nghị viện rất quan trọng đối với mong đợi và nhu cầu của nhân dân các nước ASEAN, Ban thư ký AIPA cần phối hợp các hoạt động nghiên cứu để đề xuất tới Đại hội đồng AIPA: Hướng dẫn về các chỉ tiêu đánh giá hỉệu quả hoạt động của các thành viên AIPA, Hướng dẫn về các chương trình bồi dưỡng hợp tác, về phương pháp và đánh giá hoạt động bồi dưỡng.

Đồng thời, cần thiết thực đẩy hoạt động trao đổi hợp tác bồi dưỡng giữa AIPA với các tổ chức liên nghị viện khu vực khác và các tổ chức Bồi dưỡng nghị viện trên thế giới .

Tiếp theo việc nêu các vấn đề và đề xuất của hội thảo tới Đại hội đồng AIPA lần thứ 30 và các ý kiến và kết luận của Đại hội đồng, Hội thảo này đề nghị Đại hội đồng lần thứ 30  trao nhiệm vụ cho Ban Thư ký AIPA tại Jakarta trong việc theo dõi, điều phối các hoạt động bồi dưỡng nói trên trong khuôn khổ AIPA cho tới khi có các quyết định khác của Đại Hội đồng.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK