Khi tiếng lành đồn xa
Cập nhật : 9:15 - 25/02/2010

Đại biểu Quốc hội thực hiện vai trò là người tư vấn

Cử tri và nhân dân nói chung rất tin tưởng các đại biểu Quốc hội, xem các đại biểu Quốc hội là chỗ dựa đáng tin cậy để bênh vực, bảo về quyền và lợi ích chính đáng của mình. Do đó, mọi tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại… của công dân, cử tri thường gửi gắm và yêu cầu đại biểu Quốc hội can thiệp cho mình.

Để làm tốt nhiệm vụ này, ngoài việc xác định trách nhiệm cao cả của ĐBQH trước cử tri, bản thân đại biểu phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về pháp luật, về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về nhiệm vụ chính trị và thực tiễn tình hình kinh tế- xã hội của địa phương. Đây là nguồn vốn quý và là điều kiện không thể thiếu để giúp đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò là người tư vấn, là chỗ dựa đáng tin cậy của cử tri.

Với hơn 30 năm liên tục làm đại biểu dân cử các cấp, tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều cử tri và nhân dân và tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tiếp xúc, ứng xử và xử lý các mối quan hệ với cử tri, trong đó có việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Do thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này nên tiếng lành đồn xa, cử tri tìm đến ngày càng nhiều.

Đại biểu phải biết bình tĩnh lắng nghe…

Cử tri tìm gặp đại biểu chủ yếu là đưa những vướng mắc trong các vụ khiếu nại, tố cáo mà cử tri cho rằng những quyết định giải quyết của các cơ quan nhà nước là oan sai, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của họ. Trên cơ sở nắm chắc các quy định của pháp luật và với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, tôi tự mình đề ra phương châm để thực hiện nhiệm vụ này là : bình tĩnh lắng nghe, tìm hiểu cặn kẽ, sâu sát cụ thể, tuân thủ pháp luật và thái độ công bằng…

            Có thể nói phần lớn các vụ khiếu kiện đã được các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết đều đúng pháp luật. Tuy nhiên, không phải là không có những quyết định hành chính trái pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Để đánh giá đúng sai của các quyết định hành chính, trong khi tiếp xúc với công dân đến trình bày, tôi lắng nghe thật tỉ mỉ, trực tiếp nghiên cứu kỹ hồ sơ có liên quan, chỉ đạo các chuyên viên giúp việc nghiên cứu kỹ hồ sơ và tham gia ý kiến, đề xuất hướng xử lý. Trong một số trường hợp quan trọng, đặc biệt là những vụ việc cử tri khiếu nại nhiều lần, vượt cấp nhưng vẫn không thay đổi quyết định giải quyết tôi dành thời gian cùng với các chuyên viên giúp việc đến làm việc với lãnh đạo các cơ quan nhà nước hữu quan để tìm hiểu về cơ sở pháp lý của quyết định hành chính; đến tận cơ sở để tìm hiểu vụ việc qua chính quyền cơ sở, tiếp xúc với cộng đồng dân cư để nắm chắc tình tiết vụ việc; sau đó tiếp xúc với một số chuyên gia pháp luật… để có cơ sở vững chắc về tính đúng đắn, hợp pháp của các quyết định hành chính. Trách nhiệm của đại biểu là phải có chính kiến, thái độ rõ ràng.

            Không chuyển đơn bằng “Phiếu kính chuyển”

            Đối với những quyết định hành chính đã đúng pháp luật tôi kiên trì và bình tĩnh giải thích và vận động công dân chấp hành và chấm dứt khiếu kiện. Đối với những quyết định hành chính có dấu hiệu trái pháp luật hoặc trái chủ trương chính sách dẫn đến vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tôi thể hiện quan điểm của mình bằng văn bản, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý của vấn đề, những dấu hiệu trái pháp luật của quyết định hành chính để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định nhằm bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân. Tôi tự đặt ra cho mình một nguyên tắc là không bao giờ chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một “phiếu kính chuyển” đơn thuần mà không kèm theo văn bản nêu chính kiến của đại biểu.

Với cách làm này, trong thời gian qua hầu hết những trường hợp khiếu nại của công dân do tôi xử lý đều mang lại hiệu quả thiết thực, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tôn trọng, xem xét và giải quyết thỏa đáng, được cử tri đồng tình và tin tưởng.

Khi bị cử tri hiểu lầm

Được cử tri khen ngợi, bày tỏ tin cậy cũng nhiều. Tuy nhiên, đã có ít nhất một lần trước một quyết định hành chính giải quyết về đất đai đã đúng pháp luật, mặc dù tôi đã kiên trì giải thích nhiều lần, nhưng do quá bức xúc, cử tri đã nặng lời cho tôi là “vô tích sự”, không bảo vệ cho dân… Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ôn tồn, không một chút tự ái. Sau một thời gian ngắn, cũng số bà con cử tri ấy đã gặp tôi tại địa điểm tiếp xúc cử tri bày tỏ sự thông cảm và lấy làm tiếc vì sự hiểu lầm trước kia…

 Nguyễn Ngọc Minh

      Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK