QUAN NIỆM VỀ TRẢI NGHIỆM TÔN GIÁO CỦA NINIAN SMART
Cập nhật : 14:15 - 29/10/2018


Đặt vấn đề:
Ninian Smart là một trong những học giả có nhiều đóng góp to lớn trong ngành nghiên cứu tôn giáo hiên đại của thế kỉ XX. Sự đóng góp chủ yếu của ông là lĩnh vực phương pháp luận với cách tiếp cận hiện tượng luận dựa trên tôn giáo học so sánh. Ninian Smart được biết đến rộng rãi với bảy chiều kích về tôn giáo: Giáo lý, Thần thoại. Đạo đức, Nghi lễ, Trải nghiệm,Thể chế, Vật chất. Với cách tiếp cận này, tôn giáo có những yếu tố nhận dạng nhất định, có thể nghiên cứu và sử dụng các chiều kích khác nhau trong bất cứ tôn giáo nào. Do đó, trong bài viết này, tác giả phân tích trải nghiệm tôn giáo trong quan niệm của Ninian Smart, từ đó, góp phần tìm hiểu đóng góp về phương pháp luận nghiên cứu cũng như những bước tiến so về trải nghiệm tôn giáo trong nghiên cứu của Ninian Smart đối với bộ môn Tôn giáo học. Dưới đây là nội dung cụ thể: 

1. Khái quát về trải nghiệm tôn giáo
Trải nghiệm tôn giáo như cảm giác kinh ngạc và bí ẩn trong sự hiện diện của cái thiêng liêng hoặc thánh thiện, cảm giác lệ thuộc vào sức mạnh thiêng liêng hoặc trật tự vô hình, cảm giác tội lỗi và lo âu kèm theo niềm tin trong một sự phán xét thiêng liêng, hoặc cảm giác bình an theo đức tin trong sự tha thứ thiêng liêng. Một số nhà tư tưởng cũng chỉ ra một khía cạnh tôn giáo với mục đích của cuộc sống và số phận của cá nhân.

Theo nghĩa đầu tiên, trải nghiệm tôn giáo có nghĩa là một cuộc gặp gỡ với cái thiêng liêng theo cách tương tự để gặp gỡ những người và những thứ khác trên thế giới. Trong trường hợp thứ hai, tham chiếu được tạo ra không phải là một cuộc gặp gỡ với thần thánh mà đúng hơn là sự hiểu biết về chất lượng của sự thánh thiện hay đúng đắn trong thực tế hay thực tế là tất cả trải nghiệm có thể được nhìn thấy liên quan đến điểm nó bắt đầu. Trong ngắn hạn, trải nghiệm tôn giáo có nghĩa là cả hai trải nghiệm đặc biệt về thiêng liêng hoặc tối thượng và việc xem bất kỳ trải nghiệm nào như chỉ đến cái thiêng liêng hoặc tối thượng.

“Trải nghiệm tôn giáo” không được sử dụng rộng rãi như một thuật ngữ khoa học trước khi xuất bản cuốn Các loại trải nghiệm tôn giáo (1902)1 bởi William James, một nhà tâm lý học và triết gia nổi tiếng người Mỹ, nhưng việc giải thích các khái niệm tôn giáo và học thuyết về trải nghiệm cá nhân đã trở lại ít nhất với thời đại của các nhà cải cách Tin Lành. Một sự nhấn mạnh đặc biệt về tầm quan trọng của trải nghiệm trong tôn giáo được tìm thấy trong các tác phẩm của các nhà tư tưởng như Friedrich Schleiermacher2 , và Rudolf Otto3 .

Cơ bản cho cách tiếp cận trải nghiệm là niềm tin, rằng nó cho phép hiểu biết trực tiếp về tôn giáo như một lực lượng thực sự trong đời sống con người, trái ngược với tôn giáo được coi là thành viên của nhà thờ hoặc là niềm tin vào các giáo lý có thẩm quyền. Nỗ lực giải thích các khái niệm như Đức Chúa Trời, đức tin, sự biến đổi, tội lỗi, sự cứu rỗi, và sự thờ phượng qua trải nghiệm cá nhân và biểu hiện của nó đã mở ra vô số tài liệu để điều tra tôn giáo của các nhà tâm lý học, nhà sử học, nhà nhân loại học và các nhà xã hội học cũng như các nhà thần học và các nhà triết học. Tập trung vào trải nghiệm tôn giáo đặc biệt quan trọng đối với các nhà hiện tượng học (các nhà tư tưởng tìm kiếm các cấu trúc cơ bản của ý thức con người) và các nhà triết học hiện sinh ( nghiên cứu hiện tượng học của tôn giáo ).

Một số vấn đề gây tranh cãi đã xuất hiện từ những nghiên cứu này, không chỉ quan niệm khác nhau về bản chất và cấu trúc của trải nghiệm tôn giáo mà còn quan điểm khác nhau về cách thức đánh giá và đánh giá khả thi từ quan điểm của kỷ luật. Bốn vấn đề như vậy là cơ bản: (1) liệu trải nghiệm tôn giáo có chỉ đến những trải nghiệm đặc biệt của thiêng liêng hay liệu bất kỳ trải nghiệm nào có thể được coi là tôn giáo bởi đức hạnh liên quan đến cái thiêng liêng; (2) các loại khác biệt trong trải nghiệm có thể phục vụ để phân biệt tôn giáo hay tôn giáo từ cả đời sống thế tục và các hình thức tâm linh khác, chẳng hạn như đạo đức và nghệ thuật; (3) liệu trải nghiệm tôn giáo có thể được hiểu và đánh giá đúng đắn về nguồn gốc của nó và các điều kiện về tâm lý hay xã hội học của nó hay là việc diễn dịch theo những cách riêng của nó; và (4) liệu trải nghiệm tôn giáo có trạng thái nhận thức hay không, liên quan đến một sinh mệnh, con người, hoặc một sức mạnh vượt qua ý thức của con người, hoặc chỉ đơn thuần là ý kiến chủ quan và hoàn toàn là ý tưởng và cảm xúc mà không có tham chiếu nào ngoài chính họ. 

Những người ủng hộ chủ nghĩa thần bí, như Rudolf Otto, Rufus Jones, và WT. Stace, duy trì tính hợp lệ của trải nghiệm ngay lập tức của thần thánh, và các nhà thần học như Brunner4 nhấn mạnh nhân vật tự xác thực sự trải nghiệm của con người với Đức Chúa Trời. Các nhà tâm lý học tự nhiên theo định hướng, chẳng hạn như Sigmund Freud5, bác bỏ những tuyên bố như vậy và giải thích tôn giáo trong các điều kiện về tâm lý và di truyền như là một sự tham chiếu về ước muốn của con người. Các nhà triết học như William James, Josiah Royce, William E. Hocking, và Wilbur M. Urban đại diện cho một truyền thống lý tưởng trong việc diễn giải tôn giáo, nhấn mạnh các khái niệm về mục đích, giá trị và ý nghĩa là cần thiết để hiểu bản chất của Thiên Chúa. Các nhà triết học tự nhiên, trong đó John Dewey là điển hình, đã tập trung vào “tôn giáo” như một phẩm chất của trải nghiệm và thái độ đối với cuộc sống có tính biểu cảm hơn của tinh thần con người, hơn bất kỳ thực tại siêu nhiên nào. Các nhà thần học Douglas Clyde Macintosh và Henry Nelson Wieman tìm cách xây dựng một “thần học thực nghiệm” trải nghiệm tôn giáo được hiểu là liên quan đến nhận thức trực tiếp của Thượng đế. Không giống như Macintosh, Wieman cho rằng nhận thức như vậy là cảm giác trong nhân vật. Các nhà triết học cá nhân, chẳng hạn như Edgar S. Brightman và Peter Bertocci, đã coi người đó là chủ thể cơ bản để hiểu tất cả trải nghiệm và đã diễn giải trải nghiệm tôn giáo như là phương tiện mà qua đó Thiên Chúa là đối tượng để con người trải nghiệm. Các nhà tư tưởng tồn tại, chẳng hạn như Søren Kierkegaard, Gabriel Marcel, và Paul Tillich, đã thấy Thiên Chúa thể hiện trong trải nghiệm dưới hình thức một quyền lực vượt qua sự sắp đặt và cho phép con người tự hoàn thành mình như những cá tính tích hợp. Các nhà triết học phân tích sau sự dẫn dắt của Ludwig Wittgenstein, một nhà tư tưởng người Anh gốc Áo, tiếp cận trải nghiệm tôn giáo thông qua cấu trúc của ngôn ngữ tôn giáo, cố gắng khám phá chính xác cách ngôn ngữ này hoạt động trong cộng đồng tín hữu sử dụng nó.

2. Quan niệm của Ninian Smart về trải nghiệm tôn giáo (Experiental)
Dựa trên tổng quan rất chung về tôn giáo trên toàn thế giới và trong suốt lịch sử, Smart đã phân tích lịch sử và sự phát triển của các tôn giáo và hình thức ban đầu của các tôn giáo bản địa, và từ đó, ông đã đưa ra một danh sách các khía cạnh khác nhau của tôn giáo hay các chiều kích của tôn giáo (giáo lý, trải nghiệm, nghi thức, huyền thoại,…). Mô hình đánh giá bảy chiều kích tôn giáo của Smart là mở ra các lựa chọn thay thế và những hiểu biết mới khi các nền văn hóa tiếp tục thay đổi. Phương pháp luận trong nghiên cứu tôn giáo của Ninian Smart được ứng dụng trong đời sống tôn giáo để khẳng định tôn giáo là một hiện tượng phức tạp và phong phú. Không chỉ có sự phức tạp được chỉ ra các khía cạnh bên ngoài và bên trong và đã tồn tại và tồn tại dưới nhiều hình thức đức tin khác nhau, do vậy có rất nhiều tôn giáo được phát hiện trên thế giới. Nghiên cứu tôn giáo không những tìm ra sự đa dạng này mà còn là bằng chứng về sự phong phú về ý thức tôn giáo và trí tưởng tượng của nhân loại, và thường xuyên - mặc dù không phải luôn luôn - đối với tinh thần cao cả của con người. Bên cạnh đó, nghiên cứu tôn giáo này đã  gợi ra một số câu hỏi quan trọng sâu sắc về sự thật của tôn giáo là rất phong phú.

Trong cuốn The Religious Experience of Mankind (Trải nghiệm tôn giáo của nhân loại – Tác phẩm đầu tiên được xuất bản năm 1969, lần xuất bản thứ hai năm 1976 và lần thứ ba năm 1984), Ninian Smart cho rằng tôn giáo thường có sáu chiều kích. Để tiếp cận trải nghiệm đó trong nhiều biểu hiện của nó, cần phải biết hiểu về bản chất của tôn giáo. Khía cạnh đức tin được tác giả chọn lọc trong lịch sử thế giới với những tôn giáo lớn trên thế giới. Trong tác phẩm này, Ninian Smart đưa ra sáu chiều kích: Nghi lễ (Ritual); Trải nghiệm (Experiential); Thần thoại (Mythological); Giáo lý (Doctrinal); Đạo đức (Ethical) và Thể chế (Institutional). Trong công trình nghiên cứu gần đây của Ninian Smart là The World's Religions (Những tôn giáo của thế giới – 1989) tác giả đã thêm chiều kích thứ bảy là Vật chất (Material).

Trải nghiệm tôn giáo “thuần khiết”, Smart, xuất phát từ hai loại trải nghiệm tôn giáo cơ bản: trải nghiệm “num” của Thiên Chúa, và trải nghiệm chiêm niệm của sự thống nhất bên trong. Những trải nghiệm này (cùng với trải nghiệm về sự đoàn kết bên ngoài và trải nghiệm trải nghiệm “num” và chiêm niệm) không phải là một thứ không cần thiết thay vào đó chúng được căn cứ vào chính bản chất của con người. Theo Smart trải nghiệm là “một sản phẩm” tự nhiên “của loài người”6 do đó, “lý thuyết hai cực là hợp lý không chỉ về mặt các loại tôn giáo, mà còn từ quan điểm của bản chất con người”7. Theo lý thuyết của Smart, đức hạnh trong lý thuyết là nó cho phép một số phương thức biến đổi khác nhau (ví dụ, cho rằng A = trải nghiệm chiêm niệm và trải nghiệm, B = numinous, các phương thức tôn giáo có thể được biểu diễn như sau: A loại trừ B và ngược lại, A trội hơn B và ngược lại, và A cân bằng với B) và do đó tránh được tội lỗi trong đời sống con người.

Nhưng Smart, chuyển từ lý thuyết hai cực của mình thành lý thuyết bằng cách liệt kê sáu thuộc tính phổ biến cho cả hai cực: vượt thời gian, siêu việt, không hiệu quả, tàng hình, không gian và hạnh phúc. Sau đó, Smart cho phép hiện tượng học của tôn giáo “Tất cả những lý do hội tụ trong việc khuyến khích chúng ta nghĩ rằng những trải nghiệm khác nhau có thể áp dụng cho cùng một thực thể. Nói cách khác, có lẽ Niết bàn và Thần thánh là một ”8. Smart tin rằng trải nghiệm tôn giáo phát sinh đa số các truyền thống tôn giáo.

Do đó, chúng ta có thể tổng hợp lý thuyết hai cực của Smart như sau: tôn giáo được căn cứ vào bản chất con người9, trải nghiệm của một số thực thể thần thánh10.  Trong khi trải nghiệm này là số ít, trực tiếp và thuần khiết, có thể phân biệt được với các yếu tố phụ thuộc vào ngữ cảnh sau này11 , thì tùy thuộc vào việc thực thể đó được coi là “ngoài kia” hay “ở đây” (mặc dù, trong Smart's cho rằng “nhiệm vụ cho bên trong cũng là tìm kiếm ý nghĩa của vũ trụ”12). Và, mặc dù trải nghiệm này được phân tích theo năm phương thức cơ bản cũng như về bối cảnh truyền thống, nó hiển thị sáu thuộc tính phổ biến. 

Cũng giống như các hình thức thực hành tôn giáo khác nhau, do đó, cũng có những trải nghiệm tôn giáo mà mọi người đã từng trải nghiệm và rút ra trải nghiệm cho chính bản thân. Đức Phật đã nói về sự giác ngộ mà ông đã trải nghiệm qua thiền định. Nhiều tiên tri Do Thái khác nhau và nhà tiên tri Muhammad đã nói về những trải nghiệm mặc khải đó là nền tảng của giáo lý tôn giáo của họ. Một số trải nghiệm tôn giáo đã được thông báo khá ấn tượng, chẳng hạn như sự biến đổi của Phaolô trên đường đến thành Đa-mách13,  trải nghiệm về miền cực lạc liên quan đến chủ nghĩa Shaman ở miền Trung và miền Bắc châu Á, và hiện tượng sở hữu tinh thần ở các vùng của Á-Âu, Châu Phi và Thái Bình Dương. Các trải nghiệm tôn giáo khác được thông báo có thể ít ấn tượng hơn nhưng chúng vẫn được coi là thực và có ý nghĩa đối với bản than và cộng đồng tôn giáo đó bởi những người trải nghiệm chúng. Ví dụ, những trải nghiệm của sự kính sợ thiêng liêng, sự soi sáng của Thiên Chúa, sự giác ngộ, một sự trống rỗng rực rỡ bên trong, một sự đảm bảo về sự cứu rỗi,…

Có thể cho thấy chiều kích hấp dẫn nhất, mục đích của nghi lễ, cầu nguyện và thờ cúng là để đối phó và gợi lên cảm xúc tôn giáo không giới hạn, bao gồm bảo đảm sự cứu rỗi, hạnh phúc, sự trống rỗng, thoải mái, lòng tận tụy, những trải nghiệm trực tiếp của thần linh, sự hiện diện không thể giải thích, giải phóng, bí ẩn, an ninh và tầm nhìn14.  Cho thấy việc tích lũy kiến thức và trải nghiệm tôn giáo tạo ra vốn tôn giáo, vốn đó là rất cần thiết và để đạt được sự làm chủ và gắn bó với một tôn giáo. Tuy nhiên, rất khó để đo chiều kích của sự tích lũy, trải nghiệm tình cảm hoặc bằng cách khác để biết (những) hiệu quả có thể hoặc sẽ xảy ra. Hoặc, đó là những sự kiện gây mê, và thần kinh xảy ra ra trong thực tế cao hơn của chúng ta bị nhầm lẫn với cảm xúc trải nghiệm.

Thay lời kết
Có thể nói, những quan niệm của Ninian Smart về trải nghiệm tôn giáo đã đóng góp đã góp phần đưa vấn đề về niềm tin vào tôn giáo, những trải nghiệm của con người đối với các vấn đề của tôn giáo. Nếu như lối tiếp cận trải nghiệm tôn giáo của những tác giả khác vẫn là lối tiếp cận theo kiểu đi tìm luận cứ chứng minh sự hiện diện của Thượng Đế và tập trung phân tích giá trị của trải nghiệm tôn giáo theo phương diện văn hóa, lịch sử, hệ quả, thì Smart lại chuyển hẳn sang khía cạnh biện minh và theo giá trị tri thức luận. Đặc biệt, trong quan điểm của Smart, cơ sở biện minh của trải nghiệm tôn giáo với nghệ thuật tôn giáo không còn đứng độc lập như trước nữa nhưng được đặt trong tương quan tương tác bổ trợ với những cơ sở khác. Tuy vậy, có lẽ vấn đề ở đây không phải là một sự đóng lại với những thỏa đáng triệt để nhưng cũng có những cửa ngõ đang mở ra. Qua việc giới hạn nội hàm của khái niệm trải nghiệm tôn giáo, Smart có thể tập trung làm rõ những lập luận mang tính tri thức luận của mình, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ còn đó những cửa ngõ đang bỏ ngỏ. Đó là vai trò của những loại trải nghiệm tôn giáo theo nghĩa chung, là những loại trải nghiệm tôn giáo có nội dung giác quan, gián tiếp, không trọng tâm. Việc thuyết phục trải nghiệm tôn giáo là những đóng góp tích cực cổ vũ cho việc tôn trọng trải nghiệm tôn giáo riêng tư, tôn trọng đa tôn giáo và giúp đối thoại liên tôn. 


Nguyễn Nguyệt Oanh
 Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Chú thích:
 1. James, William, 1902. Varieties of Religious Experience, London: Longmans, Green, and Co.
 2. Schleiermacher, Friedrich, 1998. On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, Richard Crouter (ed.), New York: Cambridge.
 3. Otto, Rudolf, 1923. The Idea of the Holy, John W. Harvey (trans.), London: Cambridge University Press.
 4. Swinburne, Richard, 1979. The Existence of God, New York: Clarendon Press.
 5. Freud, Sigmund, 1927. The Future of an Illusion, in The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works (Volume XXI, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud), London: Hogarth Press, 1–56.
 6. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 108.
 7. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 176.
 8. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 173.
 9. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 168, 176.
10. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 173.
11. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 168, 179.
12. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 176.
13. Sách Tân Ước ghi chép lại rằng Phao-lô có ba chuyến hành trình truyền giáo rao giảng sứ điệp của Đấng Christ đến vùng Tiểu Á và châu Âu. Sứ đồ Phao-lô là một người có học thức cao, một người Do Thái có thế lực tên là Sau-lơ. Sinh sống ở Giê-ru-sa-lem sau khi Đấng Christ chết và sống lại, ông cố gắng hết sức để phá hủy Hội thánh Cơ Đốc. Thậm chí ông còn tham gia vào vụ hành quyết Ê-tiên, người tử đạo Cơ Đốc đầu tiên (Công vụ 7:55-8:4).
14. Smart, Ninian (1989) The World's Religions, Cambridge Cambridge University Press, pp. 166 – 195.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Patrick van Esch, Linda Jean van Esch & James C.P. Cowley, The View of the Invisible World: Ninian Smart's Analysis of the Dimensions of Religion and of Religious Experience, Southern Cross Business School, Southern Cross University, Queensland, Australia, Western Australian School of Mines, Faculty of Scienc, & Engineering, Curtin University, Perth, Australia.
2. Smart, Ninian (1969), The Religious Experience of Mankind New York: Charles ScribneKs Sons. Out of Print.
3. Smart, Ninian (1989), The World's Religions. Cambridge Cambridge University Press.
4. Freud, Sigmund, 1927. The Future of an Illusion, in The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works (Volume XXI, The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud), London: Hogarth Press, 1–56.
5. Otto, Rudolf, 1923. The Idea of the Holy, John W. Harvey (trans.), London: Cambridge University Press.
6. Schleiermacher, Friedrich, 1998. On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, Richard Crouter (ed.), New York: Cambridge.
7. Wittgenstein, Ludwig, 1978. Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief, Cyril Barrett (ed.), Berkeley: University of California Press. 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK