Tổ chức các Nghị viện toàn cầu chống tham nhũng - GOPAC
Cập nhật : 14:59 - 19/12/2016

 

 

Tổ chức các Nghị viện toàn cầu chống tham nhũng (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption – GOPAC) là mạng lưới các nghị viện, tập trung vào một mục đích duy nhất là phòng và chống tham nhũng bằng cách tăng cường sự liêm chính trong quản trị nhà nước. Tập hợp các Nghị viện, các thành viên Nghị viện, các cựu thành viên Nghị viện từ khắp các quốc gia trên thế giới, GOPAC là một mạng lưới nhằm cung cấp thông tin, công cụ và các khóa đào tạo có liên quan cho các thành viên; cố gắng hỗ trợ và tham vấn ý kiến các thành viên về sáng kiến cá nhân trong đấu tranh chống tham nhũng. Ra đời tại Ottawa trong cuộc hội nghị toàn cầu tổ chức tại Quốc hội Canada vào năm 2002, GOPAC nằm dưới sự quản lý của một Ủy ban điều hành đặc biệt và Ban lãnh đạo với sự đại diện của các quốc gia.[1]

Ban Thư ký toàn cầu của GOPAC có trụ sở tại Ottawa, Canada, đóng vai trò là đầu mối liên lạc quốc tế, trong khi mỗi chi hội khu vực cũng có Ban Thư ký đại diện riêng. Các chi hội ở cấp quốc gia của GOPAC phối hợp với các khu vực và Ban Thư ký toàn cầu, cùng nhau hướng tới sự liêm chính trong Quốc hội. Các chi hội của GOPAC tồn tại ở tất cả các khu vực trên thế giới.

Về mặt khái niệm, GOPAC ghi nhận rằng công việc của mạng lưới đang được tổ chức trên cơ sở 3 hướng cơ bản: hỗ trợ đồng đẳng, giáo dục và kết quả theo định hướng mục tiêu. Trong những năm qua, hoạt động của GOPAC, các chi hội khu vực và quốc gia, các thành viên đã đem lại những tác động to lớn trên khắp toàn cầu trong cả ba lĩnh vực sau:

1.     Hỗ trợ đồng đẳng:

Các thành viên GOPAC, thông qua các chi hội khu vực hoặc quốc gia của Ban Thư ký toàn cầu, đã phối hợp cùng nhau để chia sẻ thông tin, các bài học kinh nghiệm và hỗ trợ các đồng nghiệp trên khắp thế giới. Các thành viên GOPAC đã thường xuyên đến các nước khác để hỗ trợ các chi hội mới thành lập, như Chi hội Châu Mỹ Latinh đã đến hỗ trợ Chi hội Châu Phi và Chủ tịch Mạng lưới các Nghị viện chống tham nhũng Châu Phi (APNAC) đã đến hỗ trợ các quốc gia châu Phi khác nhằm cổ vũ họ xây dựng mạng lưới chống tham nhũng riêng [2].

GOPAC cũng hỗ trợ hiệu quả các nghị sĩ và nghị viện khi họ đương đầu với ngành hành pháp mạnh hơn, như trường hợp của một Nghị sĩ Mozambique đã được hỗ trợ trên tinh thần hữu nghị và chia sẻ thông tin từ các đồng nghiệp ở Quốc hội Mexico.

2.     Giáo dục, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm:

Việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm và cách làm tốt giữa các thành viên và với cộng đồng chung cũng là một trọng tâm của GOPAC. Ban Thư ký toàn cầu của GOPAC được thành lập là nhằm mục tiêu khai thông các kênh thông tin liên lạc, qua việc trao đổi thông tin, sử dụng trang web chính thức của GOPAC, các cuốn sổ tay đại biểu Quốc hội, đĩa CD GOPAC, Bản tin GOPAC và các Báo cáo sự kiện, các văn bản, tài liệu có liên quan đến phòng chống tham nhũng. Tất cả các công cụ thông tin đều được chia sẻ với các thành viên GOPAC, các chi hội và cũng được chuyển đến cho các Quốc hội và các tổ chức xã hội dân sự, như Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI). Tất cả các công cụ thông tin nói trên đều được Ban Giám đốc GOPAC xem xét và thông qua để đảm bảo rằng các tài liệu này phù hợp với các nghị sĩ và nghị viện.[3]

Đa số các thông tin mà GOPAC đưa ra đều nhằm mục đích giáo dục và nâng cao nhận thức về quản trị nhà nước và các vấn đề chống tham nhũng. Mục đích cuối cùng là nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến các vấn đề quản trị nhà nước tốt và tăng cường năng lực của họ trong việc tìm kiếm một cách có hiệu quả hơn các giải pháp vĩ mô.

3.     Thành quả:

Kể từ khi thành lập năm 2002 đến nay, GOPAC đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trước hết là việc gây dựng tính hợp pháp cho các nhà cải cách, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức có cùng quan điểm, cùng mối quan tâm và chia sẻ, học hỏi các kinh nghiệm tốt từ các thành viên.

GOPAC và các chi hội của mạng lưới này cũng đã thiết lập được mối quan hệ vững chắc với các tổ chức khác. Chi hội của Australia, Kenya, Trung Đông Phi, Bắc Phi, Nam Á đã thành lập Ban Thư ký nằm trong các Văn phòng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại địa phương. Chi hội Châu Mỹ Latinh đã ký một thảo thuận hợp tác với Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) để phối hợp cùng nhau trong các hoạt động chống tham nhũng ở khu vực. Chi hội này cũng đã được Tổ chức Nghị viện Châu Mỹ Latinh (PARLATINO) hỗ trợ về trụ sở làm việc và nhân sự.

Ngoài ra, GOPAC còn thiết lập quan hệ với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Hội Tuân thủ quốc tế, Hội Tình báo tài chính Châu Mỹ Latinh, Liên minh Nghị viện khối Thịnh vượng chung, GRECO, Hiệp ước Bình ổn, Hội Wesminton, Liên minh Doanh nhân và Nghị viện quốc tế …[4]

Những bài học kinh nghiệm từ GOPAC [5]:

Từ khi thành lập, GOPAC đã mở rộng mặt bằng kiến thức về liên kết mạng lưới giữa các Quốc hội. Đại đa số các thành quả của GOPAC là trong lĩnh vực hợp tác với các nghị sĩ Quốc hội, từ nhiều vùng địa lý khác nhau, với ngôn ngữ, văn hóa và thể chế chính trị khác nhau.

GOPAC đã nhận ra rằng tổ chức hoạt động thực sự hiệu quả khi tập trung vào một vấn đề duy nhất, nhưng có tính toàn cầu, xoay quanh vấn đề đó để tập hợp các thành viên và phối hợp hoạt động. Tính phổ biến toàn cầu của các bài học kinh nghiệm về chống tham nhũng có ý nghĩa nhất định trong việc tạo ra tiếng nói chung giữa các thành viên GOPAC, cho phép họ liên kết với nhau vượt qua các khác biệt.

Một bài học khác của GOPAC là về sự cần thiết phải cung cấp thông tin nhất quán và chính xác cho các thành viên, đảm bảo các thànhh viên  gắn kết và có ý thức làm chủ diễn đàn. Các giao dịch điện tử, các cuộc họp trực tuyến chỉ có giá trị cao khi nó được củng cố bởi các cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp định kỳ, bởi một cơ cấu báo cáo dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và quan trọng không kém là cần có đủ nguồn lực để thực hiện tất cả những điều trên.[2] Ulrich, Martin. 2004. Mạng lưới liên Nghị viện hiệu quả: Quan sát và các ví dụ. Canada: Trung tâm Nghị viện.

[3] Willard, Terri. 2001. Giúp các mạng lưới kiến thức trở nên hiệu quả. Winnipeg: Viện Quốc tế về Phát triển bền vững.

[5] Ulrich, Martin. 2004. Mạng lưới liên Nghị viện hiệu quả: Quan sát và các ví dụ. Canada: Trung tâm Nghị viện.

 

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK