• Ngày 3.6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI bế mạc. Trong hai ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, các ĐBQH biểu quyết thông qua 11 dự án luật; thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.
 • Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XII khai mạc vào ngày 6.5 và dự kiến làm việc trong khoảng một tháng. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 13 dự án luật và cho ý kiến về bảy dự án luật khác. Trong số các dự án luật dự kiến thông qua, đáng chú ý có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động và cho vay vốn của tổ chức tín d
 • HĐND có những chức năng quan trọng là giám sát và quyết định những vấn đề thiết yếu của địa phương. Hai chức năng này luôn gắn liền với nhau, tạo thành một chu trình khép kín: giám sát để phục vụ cho việc ra quyết định; ngược lại, quyết định của HĐND là một trong những mục tiêu, tiêu chỉ của giám sát. Do đó, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, Hội đồng nhân dân cần bi
 • Vào cuối tuần làm việc thứ 3, trong hai ngày 30-31.5, Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Có hơn 100 đại biểu với khoảng 250 câu hỏi được gửi tới Đoàn Thư ký kỳ họp tập trung vào các vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát, chính sách tiền tệ, quản lý thị trường… Trước khi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội cũng sẽ ngh
 • Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, TTBD ĐBDC đã thiết kế và phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức HNTH “Kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND” trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 4 năm 2008. Tham dự Hội nghị gồm gần 80 đại biểu HĐND cấp tỉnh và Thường trực HĐND các huyện của tỉnh Thái Bình.
 • Trong 5 ngày làm việc của tuần thứ hai, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XII, các đại biểu nghe UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật dự kiến thông qua tại kỳ họp này : Dự thảo Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Dự thảo Luật trưng mua, trưng dụng tài sản; Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi; Dự thảo Luật hoạt động chữ thập đỏ; Dự thảo
 • Mở đầu tuần làm việc thứ 3, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh. Đây cũng là một trong những nghị quyết Quốc hội thông qua vào 22.5. Ba Nghị quyết quan trọng khác mà Quốc hội sẽ thông qua tuần này gồm Nghị quyết về việc chấm dứt thí điểm tổ chức, quản lý và dạy nghề cho người sau cai nghiện ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉ
 • Theo Nghị quyết số 519/2008/NQ-UBTVQH12, UBTVQH quyết định nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử từ đơn vị cấp phòng thành đơn vị cấp vụ. Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử là đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, trực tiếp giúp việc Ban công tác đại biểu.
 • Theo Nghị quyết số 514 của UBTVQH ký ngày… Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử chính thức trực thuộc Ban Công tác đại biểu, có nhiệm vụ giúp Ban trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đại biểu dân cử. Theo Nghị quyết đó, Trung tâm Bồi dưỡng được nâng lên cấp vụ cho xứng đáng với vị trí, chức năng của Trung tâm. Tại cuộc Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung
 • Tiếp theo khóa giới thiệu cơ bản về Quốc hội vào tháng 7 năm 2007, khi Quốc hội bước vào nhiệm kỳ 12, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã tiến hành tổ chức các hội nghị bồi dưỡng chuyên sâu liên quan đến việc thực hiện các chức năng của Quốc hội. Nằm trong khung chương trình chung đó, trong năm 2008, Trung tâm tổ chức ba hội nghị bồi dưỡng ở ba miền để trao đổi nhận th
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK