• Ngày 16.10, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã chính thức khai mạc. Kỳ họp dự kiến kéo dai trong 1 tháng, tập trung nội dung đánh giá tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2008, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự tóan ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ và bổ sung ngân sách địa phương năm 2009.
 • Tiếp nối 02 Hội nghị tập huấn đã được tổ chức tại miền Bắc và miền Trung, trong các ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2008, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Kỹ năng phân tích chính sách phục vụ quá trình ra quyết định của đại biểu Quốc hội" tại Tỉnh Tiền Giang do đồng chí Nguyễn Đăng Tiến, Phó Trưởng Ban Công tác đại
 • Ngày 12 tháng 9 năm 2008, Hội đồng Tư vấn Khoa học, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã họp nghiệm thu cuốn sách Đại biểu Hội đồng nhân dân - Nhịp cầu tiếp xúc cử tri do ông Trần Quốc Thuận, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm chủ biên.
 • Trong hai ngày, 19 và 20 tháng 06 năm 2008, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Trường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị “Kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân”. Đây là chương trình tập huấn theo mô hình liên kết thứ hai mà Trung tâm thực hiện tại địa bàn tỉnh Lào Cai (khóa tập huấn thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 11/2007)
 • Ngày 7/7/2008, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2008 và bàn phương hướng thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó trưởng ban CTĐB Nguyễn Văn Bính tới dự và phát biểu ý kiến.
 • Tiếp theo hội nghị cùng chủ đề tại Cần Thơ, tại Nha Trang, từ 27-29/5, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử đã tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn về “Kỹ năng giám sát với việc ra quyết định của Hội đồng Nhân dân” cho khoảng hơn 70 đại biểu HĐND các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
 • Với 458/478 đại biểu tán thành, chiếm 92,9% số ĐBQH, 4 người không tán thành và 13 người không biểu quyết, chiều 29/5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.
 • Ngày 3.6, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XI bế mạc. Trong hai ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, các ĐBQH biểu quyết thông qua 11 dự án luật; thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.
 • Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XII khai mạc vào ngày 6.5 và dự kiến làm việc trong khoảng một tháng. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 13 dự án luật và cho ý kiến về bảy dự án luật khác. Trong số các dự án luật dự kiến thông qua, đáng chú ý có dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động và cho vay vốn của tổ chức tín d
 • HĐND có những chức năng quan trọng là giám sát và quyết định những vấn đề thiết yếu của địa phương. Hai chức năng này luôn gắn liền với nhau, tạo thành một chu trình khép kín: giám sát để phục vụ cho việc ra quyết định; ngược lại, quyết định của HĐND là một trong những mục tiêu, tiêu chỉ của giám sát. Do đó, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, Hội đồng nhân dân cần bi
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK