• Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2009 đã được lãnh đạo Quốc hội phê duyệt, trong thời gian từ ngày 12/7 đến ngày 17/7, Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu do đồng chí Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu làm Trưởng đoàn đã thực hiện đợt khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động
 • Mục đích của Hội thảo là tiếp thu các ý kiến đóng góp của các vị ĐBQH từ khóa 10 đến khóa 12 cũng như ý kiến đóng góp của đội ngũ giúp việc (lãnh đạo Văn phòng các Đoàn ĐBQH và HĐND) về công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội nói riêng và đại biểu dân cử nói chung từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện Đề án của Đảng Đoàn Quốc hội về Đổi mới công tác bồi dưỡ
 • Tiếp theo hội nghị Quảng Ngãi, trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thuộc Ban công tác Đại biểu Quốc hội đã tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp về công tác bồi dưỡng ĐBQH” tại Hà nội
 • Ngày 30/6/2009, tại Nhà khách 27A Trần Hưng Đạo, Trung tâm Bồi dưỡng đai biểu dân cử đã tổ chức cuộc họp Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009. Đến tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Vụ, các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức của Trung tâm.
 • Từ ngày 08-09/6/2009, tại tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu phối hợp với HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng báo cáo viên nguồn của HĐND tỉnh Bắc Giang”. Mục đích của Hội nghị là nhằm hỗ trợ việc phát triển mạng lưới giảng viên nguồn cho HĐND tỉnh Bắc Giang để hoạt động nâng cao năng lực đại biểu HĐND ở Bắc Gi
 • Từ đầu năm 2009 Ban Công tác đại biểu đã triển khai xây dựng “Đề án đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội”. Trong phạm vi đề án này, 2 buổi tọa đàm với các đại biểu Quốc hội đã được tổ chức trong 2 buổi tối ngày 9 và 10/6/2009 về đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và phương hướng đổi mới, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
 • Theo yêu cầu của một số đại biểu Quốc hội, để tạo môi trường giúp đại biểu Quốc hội củng cố và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, đồng thời để giúp Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tìm hiểu nhu cầu, làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ phù hợp với đại biểu Quốc hội khóa XII, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại b
 • Chất lượng của đại biểu HĐND là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động của HĐND. Do đó, để hoạt động của HĐND thực sự có hiệu lực, hiệu quả, góp phàn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của một tỉnh nói riêng thì việc bồi dưỡng nâng cao năng lực của đại biểu HĐND là yêu cầu cấp thiết.
 • Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử - Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân” từ ngày 28/5 và kết thúc vào ngày 29/5/2009. Đây là cuộc tập huấn lần thứ hai được Trung tâm bồi dưỡng ĐBDC phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện dành cho đại biểu HĐND
 • Tiếp nối 02 khoá tập huấn về phương pháp sư phạm trong bồi dưỡng đại biểu dân cử dành cho ĐBQH, và ĐB HĐND khu vực phía Bắc, từ ngày 02-05/06/2009, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Dự án UNDP tiếp tục tổ chức khóa tập huấn với cùng nội dung dành cho các Báo cáo viên nguồn đang hoặc đã là đại biểu HĐND khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK