• Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện nay của nước ta có khoảng 300 luật, pháp lệnh nhưng lại có đến hơn 10.000 văn bản dưới luật– Phó chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý ví von: Khi cần đến một quy định pháp luật nào đó thì như bị lạc vào mê hồn trận. Còn Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Hoàng Văn Minh lại có cảm tưởng: Cả nước làm luật... Theo các đại biểu tham dự H
 • Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (CTXDL,PL) là Nghị quyết do Quốc hội ban hành quy định về kế hoạch xem xét, thông qua luật của Quốc hội, kế hoạch xem xét, thông qua pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) được xây dựng cho từng năm hoặc cả nhiệm kỳ của Quốc hội. Do được Quốc hội ban hành nên CTXDL,PL có giá trị pháp lý cao, buộc các chủ thể có thẩm quyền và
 • Thẩm tra các dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (sau đây gọi là các cơ quan của Quốc hội) được quy định tại Điều 94 và Điều 95 Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2001 (sau đây gọi là Hiến pháp năm 1992) và các điều từ Điều 26 đến Điều 33 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2002 đã được sửa đổi, bổ
 • Theo Hiến pháp và pháp luật nước ta, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Để bảo đảm cho pháp luật - công cụ quản lý chủ yếu của nhà nước được sát dân, gần dân, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm cho pháp luật có thể cân đối một cách hài hoà các nhóm lợi ích trong xã hội thì việc tổ chức lấy ý kiến c
 • Đảng lãnh đạo 02/11/2010  12:10:44 CH
  Thực tiễn Cách mạng Việt nam đã chỉ ra rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã trải qua biết bao gian nan thử thách, đã được nhân dân thừa nhận, nhân dân đã gọi Đảng cộng sản Việt nam là Đảng ta; Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời đã trở thành
 • Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng cơ chế vận hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, p
 • Tại kỳ họp HĐND, có nhiều thành phần tham dự, trong đó, thành phần quan trọng nhất, không thể thiếu là đại biểu HĐND, ngoài ra còn có đại diện Thường trực HĐND và UBND cấp trên trực tiếp (đối với cấp tỉnh thì có đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ); đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được bầu ở địa phương; UBND, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng
 • Triết lý của lập pháp 02/11/2010  12:10:44 CH
  Làm thế nào để các văn bản luật pháp của chúng ta thực sự cũng là những sản phẩm có chất lượng cao? Câu hỏi này là hết sức hệ trọng. Tuy nhiên, chúng ta khó có thể tìm được những câu trả lời theo kiểu “một cộng một bằng hai” ở đây. Để trả lời câu hỏi này, các vấn đề về nhận thức, khái niệm và công nghệ đều có ý nghĩa quan trọng như nhau. Dưới đây là đôi điều về những vấn
 • Theo Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật, quy trình lập pháp của Quốc hội có các bước cơ bản: Lập, quyết định chương trình xây dựng luật; Chuẩn bị dự án luật (soạn thảo dự án luật); Thẩm tra dự án luật; UBTVQH xem xét, cho ý kiến về dự án luật; Trình QH dự án luật (thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án luật); Lấy ý kiến nhân dân về dự án luật (t
 • Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quy định “Thường trực HĐND có trách nhiệm ... gửi giấy mời tới ... đại diện cử tri”, nhưng rất nhiều địa phương băn khoăn không biết trong hàng vạn cử tri địa phương mình thì mời ai, tiêu chí nào để quyết định mời đại diện cử tri dự kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tác giả đưa ra lập luận để chỉ ra quy định này vừa không khả thi vừa
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK