• Quốc hội điện tử là một thuật ngữ đang vào mốt. Cũng giống như chữ @ cứ nhắc đến là đã thấy sang. Mặc dầu, chữ @ thì đóng góp được gì cho hệ thống chữ cái đang tồn tại từ trước đến nay? Quốc hội điện tử cũng vậy. Những người nghèo chờ việc bên hè phố sẽ được gì trong sáng kiến này? Phải chăng Quốc hội điện tử sẽ mang lại sự khác biệt cho hệ thống và bổ sung giá trị gia tă
 • Dân chủ và Hội nhập là 2 định hướng cho sự phát triển của xã hội chúng ta gắn với những mục tiêu của công cuộc đổi mới đang diễn ra ngày một mạnh mẽ. Công nghệ điện tử ứng dụng trong Quốc hội Điện tử (QHĐT) sẽ góp phần to lớn vào sự phát triển xã hội theo những định hướng trên.
 • Lâu nay công luận vẫn bức xúc về những đạo luật do các bộ ngành nước ta soạn thảo thường mắc phải hai lỗi cơ bản: lỗi thứ nhất là chất lượng kém, ví dụ như luật “khung”, luật “ống”, xa rời thực tiễn…; lỗi thứ hai là cài cắm quyền lợi riêng của bộ ngành. Bức xúc này có thể hiểu được và xin cùng chia sẻ. Tuy nhiên, từ đây, có những lập luận và đề xuất cần được trao đổi thêm
 • Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam đã quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp, các ngành quản lý nhà nước; quy định chức năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam và chức năng quản lý nhà nước của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, ...
 • Trong những năm qua, chúng ta đã có những nỗ lực to lớn trong việc cải cách nền hành chính quốc gia và đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng được ghi nhận (Một số văn bản pháp luật hành chính cần thiết đã được ban hành; thủ tục hành chính đã được cải tiến một bước; chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan hành chính đã được quy định tương đối rõ ràng hơn). Tuy nhiên, xét
 • Thực hành dân chủ trong hoạt động của Quốc hội là một vấn đề vừa rất thời sự và thiết thực, vừa rất nhạy cảm và hệ trọng. Đây cũng là một nguyên nhân của những tiến bộ, đồng thời cũng là một nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội hiện nay. Điều đó thể hiện rõ nhất ở chỗ chúng ta chưa thực hành thật tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
 • Chia sẻ kinh nghiệm; Kỳ vọng, gửi gắm những người vừa trúng cử về những điều mình chưa làm được. Vượt ra ngoài cái khuôn khổ mang tính nghi lễ của một hội nghị giới thiệu về Quốc hội với người mới trúng cử ĐBQH. Ở đó, những tuyên truyền viên hầu hết là các ĐBQH Khóa XI bằng những kiến thức kinh nghiệm thực tế của mình, truyền lại, chia sẻ với những người rồi đây sẽ tiếp n
 • Không ai sinh ra để làm đại biểu. Nhưng qua bầu cử, sự ủy quyền của cử tri đã xảy ra và việc chọn lựa 493 người trúng cử gần như không thể phủ nhận được khi chỉ còn qua một khâu nữa- thẩm tra tư cách để trở thành ĐB tại kỳ họp thứ nhất. Cử tri ủy quyền, một trong những quyền lực lớn nhất là quyền lập pháp, quyền quan trọng đối với hơn 84 triệu người dân. Quyền lập pháp đ
 • Đảng giới thiệu, Quốc hội bầu là một cơ chế cần thiết và tối ưu, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quyền quyết định trực tiếp của Quốc hội, vừa khắc phục được sự hạn chế phiến diện và sự chủ quan áp đặt, và cuối cùng để đi tới ý Đảng lòng Dân là một. Lòng Dân cụ thể ở đây là lòng Quốc hội, cơ quan đại diện cao nhất của Dân.
 • Theo Từ điển tiếng Việt thì thẩm tra là việc xem xét để xác định về chất lượng. Thẩm tra văn bản trước hết là hoạt động của một chủ thể được tiến hành nhằm kiểm tra, đánh giá văn bản theo những tiêu chí nhất định. Tính đúng đắn của văn bản có thể được nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau, nhưng nhìn chung bất kỳ một loại văn bản nào chỉ được coi là có chất lượng, gần với
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK