• Vai trò giám sát của Quốc hội 02/11/2010  12:10:44 CH
  Hiến pháp và pháp luật quy định, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước trong việc tuân thủ Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, chính quyền địa phương. Sở dĩ như vậy vì quan niệm của chúng ta là cơ quan nào được trao quyền thì phải c
 • Sự ra đời của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội chẳng những đánh dấu một bước tiến mới trong hoạt động lập pháp mà điều quan trọng hơn là từ sau khi luật có hiệu lực đến nay tổ chức và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH đã dựa trên những căn cứ pháp lý vững chắc góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát. Tuy nhiên, đề tiếp t
 • Giống như nghị viện của nhiều nước trên thế giới, giám sát là một chức năng quan trọng của Quốc hội Việt Nam. Việc xây dựng cơ sở pháp lý cũng như việc thực thi hoạt động giám sát được đặc biệt chú trọng.
 • Quy trình, thủ tục làm việc tại kỳ họp Quốc hội là công cụ bảo đảm những yêu cầu trong hoạt động của Quốc hội, bảo đảm cho các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp được diễn ra một cách có chất lượng, thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. Chính những yêu cầu nội tại trong hoạt động của Quốc hội đòi hỏi Quốc hội phải có những quy trình, thủ tục làm việc theo những nguyên tắc n
 • Trên cơ sở đề xuất của Đoàn Việt Nam tại Đại Hội đồng AIPA lần thứ 29 tổ chức tại Xinh-ga-po tháng 8 năm 2008, Đại hội đồng đã thông qua Nghị quyết Res29GA/2008/Org/04 về việc giao cho QH Việt Nam “chủ trì một hội thảo vào cuối năm 2008 để bàn thảo về các biện pháp tăng cường hợp tác hoạt động bồi dưỡng của nghị viện với sự tham gia của các nghị viện thành viên AIPA và cá
 • Ngày 16/10 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trước đó, UBTVQH cũng đã cho ý kiến xem xét về việc cải tiến nâng cao hiệu quả của kỳ họp và có áp dụng một số điểm mới trong kỳ họp này. Tuy nhiên, việc thực hiện cải tiến, đổi mới… đều dựa trên quy trình và thủ tục mang tính nguyên tắc tại kỳ họp. Bài viết xin làm rõ một số vấn đề mang tính chất
 • Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (TTBD), Ban Công tác đại biểu vừa tổ chức cuộc tọa đàm lấy ý kiến các ĐBQH về khung chương trình bồi dưỡng ĐBQH cả nhiệm kỳ. Trước kia, hoạt động bồi dưỡng mới chỉ được lên kế hoạch hàng năm và đây là lần đầu tiên TTBD tiến hành xây dựng một khung chương trình cho cả nhiệm kỳ. Là một công việc mới mẻ và khó khăn. Nhưng không phải vì thế
 • Đại biểu HĐND có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. Đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp phá
 • Hoạt động tại kỳ họp là hoạt động có tính chất quan trọng nhất để Quốc hội thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Nhiều chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội, như hoạt động biểu quyết thông qua luật, hoạt động bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh chủ yếu của Nhà nước, hoạt động biểu quyết để quyết định các vấn đề quan trọng của đấ
 • Giám sát và ra quyết định của HĐND là hoạt động quan trọng của cơ quan dân cử địa phương. Nhưng làm thế nào để hoạt động này đạt hiệu quả cao là trăn trở của đại biểu HĐND các địa phương. Xuất phát từ nhu cầu đó, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức 3 Hội nghị tại 3 miền để tập huấn cho đại biểu HĐND các địa phương về kỹ năng, về cách thức để HĐND giám sát và ra qu
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK