• Đến nay Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được khoảng một năm rưỡi. Thời gian đó là chưa nhiều, nhưng cũng cho thấy những vấn đề chúng ta đang phải đối mặt khi đã hoàn toàn hội nhập vào nền kinh tế thế giới và rút ra những bài học sơ bộ đầu tiên. Việt Nam đã vào trong sân chơi WTO, nghĩa là chúng ta đã phải tuân thủ những luật lệ của tổ chứ
 • Ngày 22/12/2005, khi chứng kiến Chủ tịch nước ký lệnh công bố Luật thanh niên hẳn không ít người cảm thấy nhẹ nhõm vì đây là đoạn kết của quá trình soạn thảo dài dai dẳng tới hơn 20 năm của luật này (bắt đầu từ năm 1983). Tuy nhiên, khoảng thời gian soạn thảo lâu như vậy không đồng nghĩa với sự hoàn hảo về nội dung. Vẫn còn nhiều nghi ngại về khả năng thực thi của Luật kh
 • Trong bối cảnh thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập kinh tế thế giới, thời gian vừa qua, việc đảm bảo tính minh bạch của hệ thống pháp luật ở nước ta được đề cập đến nhiều như là một trong những yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tính dân chủ trong hoạt động của nhà nước và là yêu cầu của việc t
 • Luật Báo chí (LBC) sửa đổi dự kiến trình Quốc hội khóa XII tại kỳ họp tháng 10-2008 tới đây. Dự án LBC lần thứ chín này vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, chuẩn bị trình Chính phủ với nội dung gồm năm chương, 50 điều.
 • Vào đầu giờ buổi sáng, các đại biểu Quốc hội dự hội nghị được chiếu cho xem bức ảnh lạ: vòi nước không nối với ống nước treo lơ lửng trên trời đang mở hết cỡ, nước chảy ồ ạt vào bể bơi, và đàng sau cảnh này là vườn cây không được tươi tốt lắm. Báo cáo viên đề nghị các đại biểu mỗi người nêu một suy nghĩ, liên tưởng bất kỳ nảy ra trong đầu khi nhìn vào bức ảnh. Bằng cách n
 • Trước tình trạng thiếu nhiều luật điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh trong xã hội và thực trạng luật đã có hiệu lực mà không áp dụng được vì phải chờ các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành, đã có nhiều ý kiến cho rằng Quốc hội phải dành việc làm luật về mình và chủ động làm luật.
 • Trở thành cấp vụ trực thuộc Ban công tác đại biểu của UBTVQH, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử được khoác tấm áo đúng tầm hơn trong việc giúp Ban Công tác đại biểu thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử...
 • Theo nghị quyết số 11/2007/QH12 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 – 20011) và năm 2008. Theo nội dung nghị quyết này, riêng trong năm 2008 Quốc hội khóa XII sẽ thông qua và cho ý kiến 44 dự án luật, pháp lệnh. Để triển khai nghị quyết này của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết số 551/2007/UBTVQH12
 • Giá hàng hóa tiêu dùng, giá vật liệu tăng vùn vụt, chứng khoán tụt dốc, trẻ em bỏ học, người lao động của ta ở nước ngoài gặp quá nhiều bất trắc... Nhưng người dân, vốn phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những biến động đó, thỉnh thoảng mới được nghe, được đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng những lời giải thích nhiều khi không mấy rõ ràng của các quan chức.
 • Cùng với những đổi thay mạnh mẽ về kinh tế của đất nước, người đại biểu nhân dân đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng là cầu nối giữa cử tri và các cơ quan Nhà nước, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Để có bản lĩnh thực hiện trọng trách của mình, người đại biểu dân cử không chỉ cần có sẵn tâm huyết và ý thức trách nhiệm, mà còn cần được rèn luyện năng
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK