• Người Việt ta hay chúc nhau an khang thịnh vượng, nhất là dịp đầu năm mới. Nếu thịnh vượng gắn với sự giàu có, thì an khang là cái gì đó thuộc về tinh thần, văn hoá, sự bình an trong lòng xã hội và đất nước, trong tâm hồn mỗi người, an tâm làm ăn, sinh sống; “khi tâm hồn con người ta bình yên, ấy là sự góp phần cho xã hội bình yên“. Một nền lập pháp mà hướng đến những cái
 • Việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội phải bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây: Công khai; Khách quan; Đúng thẩm quyền; Đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám
 • Hệ quả pháp lý từ hoạt động giám sát của Quốc hội là biện pháp pháp lý mang tính quyền lực nhà nước cao nhất, là đặc trưng của hoạt động giám sát của Quốc hội. Hệ quả pháp lý của hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội là sự thể hiện ý chí và thái độ của Quốc hội đối với kết quả giám sát tối cao của Quốc hội. Hệ quả pháp lý của hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội mang
 • Giám sát với ý nghĩa là hoạt động theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cơ chế thực hiện dân chủ ở nước ta. Bởi lẽ, trong cơ chế thực hiện dân chủ XHCN, nhân dân thực hiện q
 • Kỳ họp là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất quyền lực nhà nước của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi hội tụ trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội. Do đó, khi nghiên cứu về hình thức pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội cần phải căn cứ vào thời gian hoạt động của Quốc hội để từ đó xác định được cách thức, b
 • Vừa qua, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND. Luật chính thức có hiệu lực từ 1/1/2011, phục vụ cho cuộc bầu cử bầu cử đồng thời đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
 • Giám sát tối cao của Quốc hội là giám sát mang tính quyền lực nhà nước. Đặc trưng này được xác định bởi vị trí và tính chất của chủ thể giám sát là Quốc hội. Quốc hội thực hiện quyền giám sát như một khâu, một yếu tố của quyền lực nhà nước, không tách rời với quyền lực nhà nước. Quyền giám sát tối cao được nhân dân thực hiện thông qua cơ quan đại diện cho ý chí của mình.
 • Thực hiện chủ trương đổi mới, cùng với việc tăng cường hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong mấy năm gần đây, hoạt động giám sát của Quốc hội đã được đẩy mạnh, chất lượng từng bước được nâng cao. Nhưng cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề yêu cầu các cơ quan nhà nước, mà trước hết là Quốc hội phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm và hiệu quả
 • Quốc hội Khóa XII sắp kết thúc. Nhiệm kỳ này chỉ có 4 năm nhưng hoạt động lập pháp đã thu được kết quả khá toàn diện cả về số lượng lẫn chất lượng. Cùng với các khóa QH trong thời kỳ đổi mới, QH khóa XII đã góp phần xây dựng được một hệ thống pháp luật, về cơ bản đã điều chỉnh bao quát hầu hết các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Từ tổ chức bộ máy nhà nước, quyền c
 • Việc nghiên cứu nội dung Báo cáo thẩm tra và nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra đòi hỏi chúng ta phải xem xét đến các yếu tố tác động trực tiếp hoặc gián tiêp tới chất lượng Báo cáo thẩm tra. Có nhiều yếu tố tác động tới chất lượng Báo cáo thẩm tra, trong đó phải kể đến những yếu tố sau:
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK