• Xét về bản chất, giám sát là việc Nghị viện thu thập thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước hữu quan và xem xét, đánh giá thông tin thu thập được. Chính vì vậy, năng lực thu thập thông tin và đánh giá, phân tích thông tin là năng lực quan trọng nhất để hoàn thành chức năng giám sát. Tuy nhiên, cùng với những quan niệm khác nhau về chức năng giám sát, hình thức ti
 • Từ một phòng tư liệu được thành lập năm 1946, sau này trở thành Thư viện và Ban Tài liệu (1965), rồi Ban Tài liệu, Lưu trữ và Nghiên cứu Nghị viện (1995), đến năm 2000, Nghị viện Cameroon quyết định phân tách nhiệm vụ cụ thể của Ban này thành 3 cơ quan độc lập nằm trong Nghị viện.
 • Bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ 02/11/2010  11:55:51 SA
  Các cuộc bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ cũng mang tính cạnh tranh gay gắt và có vai trò quan trọng như các cuộc bầu cử tổng thống. Sở dĩ có điều đó là do vai trò trung tâm của Quốc hội trong việc lập pháp ở nước này.
 • Mục đích của việc giải quyết mối quan hệ giữa hai viện của Nghị viện Nhật Bản trong quy trình lập pháp là cố gắng tìm đến một giải pháp lập pháp hợp lý, có được sự đồng thuận từ phía các nghị sỹ của cả hai viện. Để thực hiện điều này, Hiến pháp Nhật bản quy định khi có sự bất đồng về một dự án luật, cả Hạ nghị viện lẫn Thượng nghị viện đều có quyền đề nghị viện kia cùng l
 • Thật trùng khớp, trước khi có cuộc đối thoại giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ về chống tham nhũng, ở bên kia bán cầu cũng diễn ra cuộc đối thoại nghị viện về cùng một chủ đề chống tham nhũng, nhưng đặt trong mối quan hệ với xoá đói giảm nghèo và giải quyết xung đột. Đó là hội thảo “Vai trò lãnh đạo của Nghị viện” do Viện Ngân hàng thế giới, Hiệp hội nghị viện c
 • Hiện nay, đại biểu dân cử của Việt nam đang tham gia tiếp nhận và đôn đốc giải quyết đơn thư bằng tất cả các tổ chức dân cử hiện có ở tất cả các cấp hành chính toàn quốc. Đại biểu QH và HĐND tiếp dân, nhận đơn, đốc thúc xử lý đơn. ĐBQH vừa đại diện cử tri toàn quốc vừa đại diện người đã bỏ lá phiếu bầu ra mình. Thế là mặc nhiên, ĐBQH phải bỏ vào túi mình lá đơn của người
 • Là chương trình tập huấn tổng hợp cung cấp cho riêng người mới trúng cử nghị sĩ bang. Chương trình này thường được thiết kế trong thời gian 3 ngày với nội dung chủ yếu là giới thiệu các thủ tục hoạt động và các vấn đề hành chính, phục vụ cho nghị sĩ, hoặc tư vấn cho nghị sĩ mới về các thủ tục bắt buộc theo luật định như kê khai tài sản: đất đai, cổ phiếu…
 • Thực tiễn tốt của cơ quan lập pháp về thực hiện vai trò đại diện chính là thông qua một thủ tục dân chủ, bảo đảm các chính sách quốc gia được thảo luận trên nền ý kiến cử tri và các tổ chức nhân dân. Qui trình lập pháp hoặc bất cứ qui trình quyết định nào của nghị viện cũng phải là một qui trình mở có sự tham gia của công chúng ở các giai đoạn thích hợp và phương pháp thí
 • Có thể là như vậy... 25/02/2010  10:48:16 SA
  Cũng một Hội nghị bàn về giám sát được diễn ra cách năm năm sau cuộc họp đầu tiên kể từ khi Luật Hoạt động giám sát có hiệu lực. Cuộc họp với sự tham gia của nhiều người mới, cũng lại bàn và tìm giải pháp để nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát. Trong cuộc họp có những vấn đề tiếp tục được kiến nghị, có những nội dung được đề cập mới… nhưng chắc hẳn cũng vẫn là thực trạ
 • Mục đích của việc giải quyết mối quan hệ giữa hai viện của Nghị viện Nhật Bản trong quy trình lập pháp là cố gắng tìm đến một giải pháp lập pháp hợp lý, có được sự đồng thuận từ phía các nghị sỹ của cả hai viện. Để thực hiện điều này, Hiến pháp Nhật bản quy định khi có sự bất đồng về một dự án luật, cả Hạ nghị viện lẫn Thượng nghị viện đều có quyền đề nghị viện kia cùng l
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK