• Theo Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991, cuộc tổng tuyển cử do LHQ bảo trợ đã được tổ chức vào tháng 5.1993 để bầu ra thành viên của Hội đồng lập hiến nhằm soạn thảo Hiến pháp mới. Hiến pháp của Vương quốc Campuchia đã được thông qua và ban hành vào 9.1993. Theo các điểu khoản của Hiệp định hòa bình Paris và các điều khoản chuyển giao của Hiến pháp mới Vương quốc Campuchia
 • Một Chính phủ hoạt động tốt thì không có điều tiếng gì, nhưng nếu Chính phủ đó phạm những sai lầm trong hoạt động của mình thì sao? Trong trường hợp đó, ở nhiều nước cơ chế xác định trách nhiệm chính trị của Chính phủ sẽ được áp dụng. Chính phủ chịu trách nhiệm trước nghị viện (cơ quan đại diện của dân), nghị viện tỏ thái độ đối với kết quả hoạt động của Chính phủ bằng c
 • Mặc dù ở các nước, nghị sỹ đều được nghỉ trong thời gian Nghị viện không họp, nhưng mỗi nước lại có thêm những quy định riêng kỳ nghỉ của các nhà lập pháp. Trong khi các ông nghị Italy tận dụng mọi cơ hội lễ tết để nghỉ ngơi, thì các dân biểu mẫn cán của Australia lại làm việc trong cả ngày nghỉ.
 • Thẩm quyền quyết định của nghị viện các nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, các đảng phái chính trị có ảnh hưởng lớn đến nội dung chính sách, nhất là trong mô hình đại nghị. Vị thế pháp lý của nghị viện do các đạo luật của một nước xác định. Nhưng trên thực tế, tổ chức, hoạt động của nghị viện phụ thuộc nhiều vào hệ thống đảng ở nước đó. Hệ thống đảng phái được phả
 • Một trong những xu hướng lớn ở các nước trong quá trình ra quyết định với sự tham gia của nghị viện là tăng cường sự minh bạch, hạn chế càng ít “vùng mờ” càng tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân sách, gắn với Luật Tự do thông tin hay còn gọi là Luật Tiếp cận thông tin, để tăng trách nhiệm tài chính. Ở nhiều nước, nghị viện có vai trò tăng cường sự minh bạch, trách nhiệm
 • Ở các nước, việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng theo quy trình chung như quy trình xây dựng các đạo luật khác, theo đó việc xem xét, thông qua của Quốc hội thường là giai đoạn cuối của việc quyết định chính sách do hành pháp đề xuất. Do đó, trên thực tế, vai trò của nghị viện ở nhiều nước phụ thuộc vào những yếu tố như mức độ xác lập nghị trình; giai đ
 • Nghị sỹ ở nhiều nước có nhiều cơ hội để gặp gỡ cử tri. Trong đó, họ có thường xuyên nhận được khiếu nại hay không và họ xử lý đơn thư khiếu nại của cử tri như thế nào? Theo thông lệ ở một số nước, nếu thư chỉ phản ánh ý kiến của cử tri, nghị sỹ sẽ phúc đáp là đã nhận được thư và cám ơn đã đóng góp ý kiến. Đối với những thư đề nghị giúp đỡ, ví dụ khi cử tri có vướng mắc
 • Trên thế giới thông thường có ba dạng cơ quan giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính: cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính nội bộ; trao cho cơ quan độc lập giải quyết khiếu nại; và giải quyết khiếu kiện ở tòa án.
 • Quy trình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về tiếp cận thông tin có những điểm khác biệt với nhau ở từng nước.
 • THANH TRA, GIÁM SÁT HÀNH CHÍNH 02/11/2010  11:55:51 SA
  Không giống như thanh tra Quốc hội, tổ chức thanh tra, giám sát hành chính không trực thuộc cơ quan quyền lực mà trực thuộc Tổng thống hoặc Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức thanh tra giám sát độc lập với các cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp. Người đứng đầu tổ chức này do Tổng thống hoặc Thủ tướng bổ nhiệm với sự đồng ý của Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan Thanh tra có vị
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK