• Hoạt động thảo luận tại nghị trường là nhân tố quyết định cơ quan lập pháp có phải một thiết chế thực sự dân chủ, mang tính đại diện và làm việc hiệu quả hay không. Muốn vậy, trước hết cần phải tuân theo những yêu cầu nhất định khi xây dựng, vận dụng thủ tục thảo luận.
 • Mặc dù tầm quan trọng của việc lắng nghe trẻ em ngày càng được thừa nhận ở các nước, nhưng phạm vi ảnh hưởng của trẻ em tới các nhà hoạch định chính sách vẫn còn chưa rõ nét.
 • Kiểm toán là một phần không thể tách rời của chu trình ngân sách. Ngân sách cho biết về chính sách tài khóa, chi tiết thu chi, và chính sách kinh tế của Chính phủ vì nó là cơ sở cho những chính sách này. Vì là tài liệu công khai nên ngân sách yêu cầu tính công khai của việc đánh giá và kiểm toán, và đây chính là vai trò chính của cơ quan kiểm toán tối cao. Căn cứ trên báo
 • Các hệ thống pháp luật hiện đại thường thiết lập hai loại cơ quan xét xử chính nhằm mục đích giải quyết các tranh chấp pháp lý – đó là tòa án tư pháp và tòa án hành chính.
 • Cơ quan lập pháp, giống như các tổ chức lớn khác, thực hiện được nhiều hoạt động hơn khi có sự phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm giữa những nhóm làm việc nhỏ. Trong hệ thống các cơ quan lập pháp, những nhóm làm việc này được gọi là Ủy ban.
 • Cơ quan lập pháp của đại biểu đóng vai trò độc lập như thế nào trong qui trình xây dựng pháp luật? Vai trò của cơ quan lập pháp trong quy trình này thay đổi theo từng quốc gia, và thậm chí thay đổi theo từng thời điểm trong một quốc gia. Chúng ta sẽ xem xét vai trò của các mô hình cơ quan lập pháp khác nhau trong quy trình xây dựng pháp luật.
 • Ở hầu hết các hệ thống pháp luật hiện đại, việc phân định rõ ràng thẩm quyền giữa các cơ quan xét xử và hành chính đang còn là một vấn đề tranh cãi. Hệ thống dân luật thường thiết lập 2 loại tòa án để xét xử các vấn đề khác nhau. Các thẩm quyền xét xử trong hệ thống dân luật thay đổi rất khác nhau theo cấu trúc của hai loại tòa án này.
 • Không có mức độ ""đúng"" về quyền và năng lực dự toán ngân sách cho các cơ quan lập pháp trên khắp thế giới. Một số yếu tố trong hệ thống chính trị vừa khuyến khích, vừa ngăn cản cơ quan lập pháp thực hiện quyền dự toán ngân sách.
 • Nguồn gốc quyền dự toán ngân sách của Quốc hội: Yêu cầu cần có sự phê chuẩn Quốc hội về mức thuế và chi tiêu có nguồn gốc từ hơn 600 năm trước từ khi có sự ra đời của Hạ viện Anh, “Mẹ của tất cả các nghị viện”. Do nhà vua cần tiền để tiến hành các cuộc chiến tranh và điều hành chế độ quân chủ, các cộng đồng địa phương, có đại diện trong Hạ viện, đã được kêu gọi để cung
 • Pháp luật Đức quy định rằng tòa án Hành chính có thẩm quyền xét xử các tranh chấp theo luật công mà không liên quan đến các vấn đề về hiến pháp, trừ phi pháp luật chuyển các vấn đề cụ thể sang tòa khác.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK