• Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc bắt đầu vào cuối năm 1960. Qua 50 năm nghiên cứu và phát triển, Trung Quốc đã đạt được kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, so với kiểm soát ô nhiễm không khí và môi trường thủy sinh, vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc.
 • Vào cuối những năm 60 đầu những năm 70 thế kỷ 20, tất cả các bang của Cộng hòa Liên bang Đức trước đây đều đã tiến hành cải cách địa giới hành chính của xã. Mục đích của cải cách địa giới hành chính là làm cho hệ thống quản lý nhà nước và hệ thống hành chính phù hợp, đáp ứng được sự phát triển kinh tế - kỹ thuật, đơn giản hóa hệ thống và tăng cường năng lực quản lý, qua đ
 • Ở Đức có bốn mô hình cơ bản về Quy chế hành chính xã, đó là : Quy chế dạng Hội đồng Nam Đức; Quy chế dạng Hội đồng Bắc Đức; Quy chế dạng Hội đồng thành phố và Quy chế dạng Thị trưởng.
 • Là nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Châu Á sau Trung Quốc, lại là nước Đông Nam Á duy nhất là thành viên của G-20, Inđônêxia có ảnh hưởng quan trọng đối với đời sống chính trị khu vực Đông Nam Á. Mối quan tâm của Jakarta với Biển Đông xuất phát từ một số lý do, mà trước hết là việc phản đối đường 9 đoạn của Trung Quốc đụng chạm trực tiếp đến vùng đặc quyền kinh tế và t
 • Từ nhiều năm nay, Biển Đông đã trở thành vấn đề thời sự được nhiều nước trong khu vực và quốc tế quan tâm. Đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến chủ quyền biển đảo, an ninh, quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao của nhiều nước. Biển Đông quan hệ tới không gian sinh tồn của các quốc gia ven biển cũng như không gian địa chính trị của các nước; đến tự do, an toàn hàng hải
 • Trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, nhu cầu xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế nói chung và pháp luật về phá sản nói riêng luôn được các quốc gia quan tâm, chú ý. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước ta cũng hết sức quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật liên quan đên phá sản. Do vậy, việc nghiên cứu, t
 • Mặc dù cuộc sống của người dân tộc đã cải thiện đáng kể từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập, tuy nhiên do bị hạn chế bởi điều kiện địa lý, trình độ phát triển xã hội và điều kiện sản xuất còn thấp, cùng với đó là việc thiếu kiến thức về công nghệ, khoa học và văn hóa... Ở một số vùng dân tộc thiểu số, điều kiện sản xuất và sinh hoạt khá khó khăn và nhu
 • Trong khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, Trung Quốc đã bố trí một số dự án quan trọng ở các khu vực dân tộc thiểu số một cách có chủ đích để điều chỉnh cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng các ngành công nghiệp để nâng cao sức mạnh kinh tế toàn diện của những khu vực này. Đặc biệt, quá trình cải cách sâu rộng và liên tục cùng việc mở cửa với thế
 • Việc “đếm” số lần sửa đổi/ thay thế Hiến pháp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì một số hiến pháp chỉ có tính chất khẩn cấp, tạm thời hoặc ban hành trong một số vùng ở một quốc gia và không cùng một thời điểm. Một số sửa đổi, thay đổi, cải cách hay chỉnh sửa Hiến pháp có thể được xem xét là một bản Hiến pháp mới.
 • Trong những thế kỷ qua, câu hỏi về việc cơ sở pháp lý nào bảo vệ nguồn nước quốc tế được nêu ra tại nhiều hội nghị ở nhiều khu vực trên thế giới. Các quốc gia, xuất phát từ vị trí địa lývà lợi ích của mình đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Các quốc gia ở thượng lưu các nguồn nước cho rằng, nước ở hệ thống sông quốc tế chay qua lãnh thổ của mình là thuộc chủ quyền của họ.
Tin đã đưa
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK